Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2015-05-13; 15:38:31 | Radomski
Paweł Dziewit: Pracujemy dla naszej lokalnej ojczyzny
Paweł Dziewit od urodzenia związany i bacznie poznający swoją gminę. Przez cztery lata służył jej jako radny powiatowy, a nie tak dawno, już jako wójt gminy Gózd, obchodził "studniówkę", czyli sto dni na nowym urzędzie. O tym, jak zmienia się Gmina Gózd i jaką rolę odgrywają w niej liderzy aktywności lokalnej, opowiedział nam szef gminnego magistratu.

RadomNews.pl: Przez cztery lata zbierał Pan doświadczenie, jako radny powiatowy. Obecnie piastuje Pan bardzo ważną funkcję wójta gminy Gózd. Dużo zmienia się w spojrzeniu na gminę, gdy widzi się ją w nowej perspektywie?
Paweł Dziewit (wójt gminy Gózd)
Wydaje się, że patrząc z zewnątrz i na pierwszy rzut oka różnice mogą być niewielkie, gdyż zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mowa o samorządzie. To jednak jako wójt gminy mam realną władzę wykonawczą. Oczywiście Rada Gminy posiada władzę uchwałodawczą. Udaje mi się jednak przedstawiać jej wiele przedsięwzięć i inicjatyw, a co ważniejsze, przekonywać jej przedstawicieli do ich słuszności. Czuję ogromną odpowiedzialność z pełnienia powierzonej mi funkcji, ale staram się w pełni wykorzystywać ją dla dobra osób, którym poprzez zajmowane stanowisko służę.


Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd

W ostatnich miesiącach zaszło kilka istotnych zmian w gminie, które z pewnością nie pozostaną bez znaczenia w funkcjonowaniu lokalnego społeczeństwa
- W lutym zdecydowaliśmy m.in. o wydłużeniu godzin pracy Urzędu Gminy w poniedziałki od 8.30 do 17.00. Chcemy, żeby osoby, które nie mogą przyjść do nas wcześniej, miały także możliwość załatwienia swoich spraw. Ta zmiana powoli się przyjmuje i coraz więcej osób korzysta z wydłużenia godzin pracy Urzędu Gminy. Od marca zdecydowaliśmy również o otwarciu Gminnej Biblioteki w soboty od g. 9.00 do 13.00, a także o wydłużeniu prac biblioteki w poniedziałki od 7.30 do 17.00 i we czwartki od 9.00 do 17.00. Trzeba zwrócić także uwagę na obniżenie cen obiadów dla dzieci z naszej gminy. Do tej pory kosztowały cztery złote, a obecnie są o złotówkę tańsze. Chcieliśmy bowiem, żeby mogły skorzystać z nich także te dzieci, których rodziny nie spełniają kryterium dochodowego i nie korzystają z dofinansowania do posiłków.

Urząd Gminy Gózd to jednak nie tylko załatwianie formalności kojarzące się dotąd z dziedzinami budownictwa czy rolnictwa...
- Tak, wprowadziliśmy m.in. bezpłatne porady prawne. Nasz mecenas udziela ich we wtorki od godz. 12. Żeby móc skorzystać z porady, wystarczy wcześniej się zapisać.

Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo społeczeństwa było porozumienie z komisariatem policji w Skaryszewie i stworzenie punktu przyjęć w Urzędzie Gminy w Goździe. W każdy wtorek w g. 9.00 – 10.30 mieszkańcy gminy mogą zgłosić się do dyżurującego w nim dzielnicowego.


Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe

Zapewne, jak w większości przypadków władz gmin, Pana oczkiem w głowie są inwestycje
- Już przed wyborami podkreślałem, że będę kontynuował przedsięwzięcia wprowadzone do budżetu przez poprzednią władzę. Dodatkowo, do uchwalonych zadań, wprowadzamy kolejne, nowe inwestycje. Wkrótce zakończą się prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Goździe, a jeszcze przed nowym rokiem szkolnym powinnismy zakończyć modernizację stadionu w Kuczkach - Kolonii.
Cieszę się, że do budżetu udało się nam wprowadzić także inwestycje dotyczące ochrony zdrowia (pełne dofinansowanie aparatu do krioterapii dla Gminnego Osrodka Zdrowia), czy poprawy jakości wody pitnej dla mieszkańców (wymiana złóż w Hydrofornii w Małęczynie) oraz dalsze inwestycje drogowe (przebudowa drogi w Lipinach) itp. Wykorzystujemy środki na remonty odwodnienia, wymianę przepustów czy przebudowę ulic, jak chociażby ul. Kościelnej i Działkowej w Małęczynie. Większość nieutwardzonych dróg gminnych zostało wyprofilowane równiarką drogową i będzie wysypane odpowiednim podłożem, żeby ułatwić mieszkańcom naszej gminy poruszanie się po nich.

Warto odnotować, że zabepieczyliśmy środki finansowe w budżecie gminy na wprowadzenie dwóch zadań: pilotażowego programu związanego z projektem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd oraz przygotowania projektu kanalizacji w: Klwatce Królewskiej, Niemianowicach i Kuczkach Kolonii. Wystąpilismy również do rejonu energetycznego o warunki techniczne dotyczące uzupełnienia oświetlenia na terenie naszej gminy.


Stadion w Kuczkach

Ale jesteście także obecni w inwestycjach prowadzonych przez Powiat Radomski
- Rzeczywiście czynnie uczestniczymy w przebudowie ulicy Makowskiej w Małęczynie- zadaniu powiatu radomskiego. Jako Gmina dofinansowaliśmy to zadanie kwotą 100 tys. złotych.

Wiele mówi się o zaangażowaniu w lokalnych społeczeństwach. Jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Gózd, są oni jednymi z liderów aktywności. Pomaga to Panu w pracy?
- Jak każdy wójt, mam dzień przyjęcia interesantów. I rzeczywiście, mieszkańcy naszej gminy są bardzo kreatywni i aktywni. Było to zauważalne nie tylko w kampanii wyborczej, ale także podczas wyborów sołeckich. Wiele osób przychodziło na nie i przychodzi teraz na dyżury z konkretnymi pomysłami i planami działania. To optymistyczny sygnał, że ludzie czują potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym, zwłaszcza w swoich małych lokalnych ojczyznach. Po wielu rozmowach jestem przekonany, że nie tylko mnie, ale także radnym i sołtysom przyświeca myśl, żeby pozostawić po sobie nie tylko dobre wrażenie, ale również widoczny dla całego społeczeństwa efekt naszej działalności.


Poleć artykuł swoim znajomymJeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft