Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2016-10-26; 08:49:07 | Grójecki
Ochrona środowiska na pierwszym miejscu
Już niedługo gmina Warka przeznaczy ponad 700 tys. zł wsparcia z UE na ochronę przyrody oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020.

Ochrona siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy Warka oraz na obszarach NATURA 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” to główny cel projektu realizowanego dzięki funduszom unijnych. W ramach inwestycji powstaną ścieżki turystyczne, które ograniczą negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Wybudowana zostanie również kładka i dwa podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody. Poza tym teren 9 tys. m² zostanie obsadzony roślinnością, co przełoży się na poprawę ochrony cennych siedlisk i blisko 30 gatunków ptaków chronionych m.in. zimorodka, gąsiorka i bączka.

W ramach projektu planowana jest również kampania edukacyjna z zakresu bioróżnorodności i jej ochrony. W tym celu zamontowane zostaną tablice informacyjno – edukacyjne i wybudowana zostanie wiata edukacyjna. Informacje dostępne będą także m.in. w broszurach i na stronie internetowej.

Tytuł projektu: Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce

Beneficjent: Gmina Warka

Całkowita wartość projektu: 957 207,99 zł

Kwota dofinansowania: 701 555,99 zł

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

mazovia.pl
DK


Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft