Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2017-07-04; 23:57:57 | Edukacja
Ruszyła kolorowa segregacja śmieci
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadziło od 1 lipca 2017 r. nowe zasady segregacji odpadów w gminach. Zgodnie z nimi odpady należy gromadzić w podziale na przynajmniej cztery frakcje

Są to:
papier – w pojemnikach niebieskich oznaczonych napisem „Papier”
szkło – w pojemnikach zielonych oznaczonych napisem „Szkło”
metale i tworzywa sztuczne – w pojemnikach żółtych oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
odpady biodegradowalne/bioodpady – w pojemnikach brązowych oznaczonych napisem „Bio”.
Pozostałe odpady – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Dotychczas gminy same decydowały o liczbie wyodrębnionych frakcji oraz kolorach pojemników/worków. Obecny system wprowadza spójność w zakresie gromadzenia odpadów na terenie całego kraju.

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach i odpowiednio oznakowane, właściciele nieruchomości będą mieli pięć lat. Niemniej jednak obecnie stosowane pojemniki należy oznaczyć właściwymi napisami w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia Rozporządzenia w życie.

W Rozporządzeniu wprowadzono okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie w pełni nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.

W Radomiu umowy na odbiór odpadów zostały zawarte do dnia 30 czerwca 2019 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku większych ilości odbieranych odpadów i w związku z tym wcześniejszym wykorzystaniem środków finansowych, termin ten w poszczególnych sektorach może ulec skróceniu.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, tak aby w 2020 r. uzyskać zgodny z unijnymi regulacjami prawnymi 50% poziom ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

Nieuzyskanie założonego przez Unię Europejską poziomu skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas terazpowróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft