Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2017-11-26; 19:57:46 | Polityka
Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Radomiu [PROGRAM]
W poniedziałek, 27 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Zobacz, na jakie tematy dyskutują lokalni rajcy

W porządku sesji znalazły się m.in. punkty:
- Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.
- Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r.
2) zmiany uchwały nr 751/2014 w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł,
3) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – druk nr 496,
4) zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu – druk nr 495,
5) zmiany Uchwały Nr 388/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!"
6) zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego oraz zamiaru likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
7) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018
8) przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2020
9) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok,
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
11) Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018- 2022
12) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r. – druk nr 504,
13) wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,
14) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft