Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2018-01-04; 14:26:37 | Polityka
Dariusz Wójcik złożył zawiadomienie do GIODO
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, Dariusz Wójcik złożył zawiadomienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dotyczy ono pisma Mateusza Tyczyńskiego "Informacja dla mieszkańców Radomia w sprawie zagrożenia realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego". Chodzi o naruszenie przez dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że poprzez udostępnienie danych osobowych i numerów telefonów radnych Rady Miejskiej w Radomiu w sposób sprzeczny z przepisami ustawy i jej celem a także z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez bezprawne wykorzystanie danych osobowych i adresów email ok. 10 tys. mieszkańców Radomia bez ich zgody poprzez rozesłanie do nich wiadomości email o treści szkalującej wymienionych tam radnych.

- Pismo Pana Dyrektora Kancelarii zostało przesłane drogą e-mailową do około 10 tys. mieszkańców Radomia, którzy uczestniczyli w tworzeniu budżetu obywatelskiego Miasta Radomia. W trakcie tworzenia budżetu obywatelskiego mieszkańcy Ci udostępnili Prezydentowi Miasta Radomia swoje dane osobowe i adresy email tylko i wyłącznie w celu kontaktu w sprawie projektu budżetu obywatelskiego.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta w sposób bezprawny wykorzystał dane osobowe znajdujące się w bazie danych związanych z tworzeniem budżetu wysyłając do tych mieszkańców wyżej wymienione pismo datowane na 20.12.2017 r. Tym samym Dyrektor Kancelarii wykorzystał dane, którymi nie miał prawa administrować, w celu szykanowania radnych a nie w związku z tworzeniem budżetu obywatelskiego, do czego baza tych danych była utworzona - napisał w piśmie Dariusz Wójcik.

- W piśmie tym, pan Mateusz Tyczyński ujawnił dane i numery telefonów radnych, którzy korzystając ze swoich ustawowych uprawnień jako radnych Rady Miejskiej (wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, Statucie Miasta Radomia) głosowali przeciwko przyjęciu uchwały o budżecie miasta Radomia na 2018 r. Treść pisma jest jawną szykaną tych radnych, obwinianiem za unieważnienie przez Prezydenta przetargów na budowę boiska przy Zespole Szkół Elektronicznych, urządzenia do ćwiczeń w Parku Południe, modernizację placu zabaw i boiska na terenie Ogródka Jordanowskiego, wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kusocińskiego. Polecenie kontaktowania się mieszkańców bezpośrednio z tymi radnymi na numery telefonów podane przez Pana Tyczyńskiego celem udzielenia wyjaśnień co do rzekomych zagrożeń związanych z nieuchwaleniem budżetu, jest ukrytą formą nękania radnych i nie ma żadnego związku z udostępnianiem informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo zwiera również nieprawdziwe twierdzenia jakoby radni "bez podawania motywów swoich decyzji odrzucili w całości zaproponowany przez Prezydenta Radomia budżet", mimo, że przed głosowaniem nad tym projektem odbyła się długa dyskusja w ramach porządku obrad sesji Rady Miejskiej. Pismo to spotkało się z natychmiastowym odzewem mieszkańców Radomia, którzy otrzymując namiary telefoniczne na poszczególnych radnych, w oparciu o informacje uzyskane od Pana Mateusza Tyczyńskiego, w rozmowach telefonicznych, wiadomościach tekstowych i na bramkach portali internetowych obrażali radnych i nękali ciągłymi , licznymi telefonami - napisał przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.

- Forma udostępnienia przez Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia -Pana Mateusza Tyczyńskiego danych osobowych i numerów telefonów radnych nie spełnia wymogów ustawowych. Przede wszystkim podkreślić należy, iż żaden z mieszkańców nie złożył do Urzędu Miejskiego w Radomiu wniosku o udzielnie takiej informacji. Skierowanie pisma drogą mailową do indywidualnie wybranej grupy ok. 10 tys. mieszkańców, bez konsultacji z zainteresowanymi radnymi, bez wniosku w tym zakresie tych mieszkańców, jest samowolą urzędników UM Radom (w tym Pana Mateusza Tyczyńskiego), a celem tego pisma wcale nie jest ochrona interesu publicznego a tylko i wyłącznie chęć dokuczenia radnym i naruszenia ich dobrego imienia. Opisane powyżej działania naruszają także dyspozycję przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), która już w przepisach części ogólnej ustanawia zasadę, iż każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Udostępnienie danych radnych nie spełnia wymagań określonych w w.w. ustawie, co więcej narusza ich dobro. Podobnie wykorzystanie danych osobowych i adresów email mieszkańców Radomia (bez ich zgody) dla celów nie związanych z przygotowaniem projektu budżetu obywatelskiego -poprzez rozesłanie do nich wiadomości email szkalujących wymienionych w nim radnych, jest działaniem wbrew ustawie i narusza dobro zarówno radnych jak i mieszkańców. W związku z powyższym, wnoszę o wnikliwe zbadanie sprawy poruszonej w moim piśmie i wyciągnięcie konsekwencji prawnych względem osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa - podsumował Dariusz Wójcik.

Mateusz Tyczyński uważa tymczasem, że przepisy nie zostały złamane. - Czasy, w których urzędnicy odpowiadali tylko przed swoim partyjnym zwierzchnictwem odeszły w niepamięć. A skoro radni podają do publicznej informacji numery telefonów, to muszą liczyć się z tym, że wyborcy będą z nich korzystać - skwitował podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim dyrektor Kancelarii Prezydenta.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft