Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2018-02-27; 04:39:15 | Polityka
Lutowa sesja Rady Miejskiej we wtorek [PROGRAM]
Tym razem na wtorek, 27 lutego, zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Radomiu. W sali Urzędu Stanu Cywilnego zapowiada się niezwykle gorąca dyskusja

Porządek sesji:
1. Przyjęcie protokołu z LXI. i LXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2037 oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r.
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto’’
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej
4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „NIEGŁUSI NA AKTYWNOŚĆ’’ o numerze RPMA.09.01.00-14-9816/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem’’, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
5) podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018r.
8) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 - 2018’’ za 2017 rok
9) likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia oraz likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego
10) przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia
11) przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
12) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
13) ustalenia Statutu Żłobka „Radomirek’’
14) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2018 - 2020
15) zmiany Uchwały Nr 173/2015 w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu
8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Wioletty Kotkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu.

Poleć artykuł swoim znajomymJeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft