Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2018-06-04; 10:58:46 | Radomski
Będzie dofinanasowanie zadań z obszaru pomocy społecznej
Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona dla zakwalifikowanych projektów to 720 tys. zł. Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert w terminie do 19 czerwca br.

Dotacja jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych, które prowadzą działalność zgodną z celami działań publicznych objętych konkursem na terenie województwa mazowieckiego lub na rzecz jego mieszkańców. Konkurs ma na celu wsparcie zadań obejmujących przeciwdziałanie bezdomności, pomoc żywnościową, lokalną profilaktykę społeczną, integrację uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą. Wysokość dotacji nie może przekraczać 80 proc. całkowitych kosztów zadania, a uzyskane środki należy wykorzystać w okresie od podpisania umowy do końca roku.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty związane z wykonywaniem zadania, obejmujące np. płace dla personelu czy opłaty takie jak czynsz i zużycie energii. Możliwe jest również pokrycie z nich zakupów drobnych sprzętów i wyposażenia, środków czystości, żywności itp. Koszty obsługi i administracji zadania nie mogą przekroczyć 25 proc. kwoty dotacji.

Należy pamiętać, że dotacja nie może być wykorzystana na wydatki inwestycyjne, w tym zakup sprzętu za więcej niż 10 tys. zł czy zakup gruntów, lub działalność gospodarczą. Zadanie musi zostać wykonane pomiędzy 1 sierpnia a 31 grudnia 2018 r. i obejmować działania z zakresu pomocy społecznej. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać odpowiednią kadrę, bazę oraz udokumentowane wcześniejsze prowadzenie działalności o podobnym charakterze.

Oferty konkursowe należy składać na drukach wg wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań , w wersji papierowej, listownie lub osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym w Warszawie, do 19 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca br.

Szczegółowe warunki konkursu i realizacji zadań określa ogłoszenie zamieszczone pod następującym adresem: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/36110,Ogloszenie-konkursu-ofert-Wojewody-Mazowieckiego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html - informuje Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Poleć artykuł swoim znajomymJeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 


Zdjęcie tygodnia

Radomskie lekkoatletki przygotowujące się do sezonu w Zakopanem, wykorzystały sprzyjające warunki i ulepiły pierwszego bałwana (fot. Facebook)

Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft