Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2018-09-27; 14:29:43 | Radomski
Unijne wsparcie dla Radomia o powiatu radomskiego
Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu Radom zyska 10 autobusów elektrycznych, 15 wiat przystankowych, nowe kilometry ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Poza tym przebudowany zostanie parking P&R przy ul. Kelles-Krauza w Radomiu i rozbudowane drogi powiatowe.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 56 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski.

- Cieszę się, że kolejne ogromne pieniądze płyną do Radomia. Tym razem jest to ponad 56 mln złotych na komunikację miejską. To z jednej strony udogodnienia dla pasażerów i poprawa funkcjonowania systemu transportu, z drugiej zaś, dzięki nowym, niskoemisyjnym autobusom - dbałość o jakość powietrza w mieście. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę naszą aktywną walkę ze smogiem – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Inwestycja obejmie zakup 10 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania także zakup i montaż 15 wiat przystankowych wraz z montażem słupków przystankowych. W ramach projektu zostaną wybudowane ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości ok. 20 km, w tym prawie 8 km na terenie miasta. Będą one zlokalizowane przy ulicach: Szarych Szeregów, Kozienicka, Struga, Wiejska do św. Brata Alberta przez J. Kuronia, Jana Pawła II, Wyścigowa, Żółkiewskiego, Przytycka, Wapienna oraz św. Brata Alberta. – Wszystkie planowane działania to elementy budowy Strefy Wygodnego Ruchu. Chcemy stworzyć system zapewniający równowagę pomiędzy ruchem samochodów, rowerów i pieszych. Niebagatelną rolę ma tu też do odegrania sprawna komunikacja miejska. Wobec ciągłego wzrostu liczby samochodów jeżdżących po naszych ulicach musimy stawiać na jej rozwój, by stworzyć dla posiadaczy aut wygodną alternatywę. Wymaga tego od nas nie tylko potrzeba odkorkowania Radomia, zwłaszcza jego centrum, ale też troska o jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Przetarg na zakup 10 elektrycznych autobusów zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. - Jesteśmy na etapie kończenia prac nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Chcemy, żeby autobusy jak najszybciej wyjechały na ulice naszego miasta, bo tym sposobem obniżymy również średni wiek taboru – zapowiada wiceprezydent Konrad Frysztak.

W ramach projektu multimodalnego zostanie przebudowany także garaż wielopoziomowy przy ul. Kelles-Krauza. Będzie tam zakupiony i zamontowany system parkingowy z obsługą systemu P+R oraz zostanie przebudowana istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej. Na terenie miasta zostaną także rozbudowane inteligentne systemy transportowe, w tym System Karty Miejskiej i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na wyznaczonych przystankach komunikacyjnych będzie zamontowanych 20 pięciowierszowych dwustronnych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz 10 stacjonarnych automatów biletowych. Będą one podłączone do istniejącego Centrum Zarządzania.

W ramach projektu rozbudowane zostaną także drogi powiatowe, tj. droga nr 3503W na odcinku Młódnice, Jarosławice, Cerekiew do Radomia i nr 3507W na odcinku Taczów, Taczówek do Milejowic. Przebudowa obejmie m.in.: budowę ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowę dróg w zakresie jezdni, poboczy, odwodnienia, budowę chodnika, zakup i montaż urządzeń rowerowej infrastruktury towarzyszącej: wiaty ze stojakami na rowery oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów. – W historii powiatu nie było zadania, które byśmy realizowali w takiej wielkości. Przeznaczamy tę kwotę na budowę dwóch ważnych ciągów drogowych. W sumie zostanie przebudowanych 14 kilometrów drogi powiatowej. Jesteśmy na zaawansowanym etapie, bo wyłoniliśmy już wykonawcę w przetargu na to zadanie, z którym niebawem podpiszemy umowę. Na realizację tego zadania zwycięska firma ma czas do października przyszłego roku – mówi Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę funkcjonowania systemu transportu oraz wzrost udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego. Usprawnienie systemu komunikacji oraz poprawa stanu technicznego dróg wpłynie na płynność w ruchu drogowym, a dzięki temu na zmniejszenie emisji spalin do środowiska oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy mechaniczne.

Wiceprezydent Jerzy Zawodnik przypomina, że pieniądze pozyskane na realizację projektu multimodalnego, to już kolejne fundusze trafiające do Radomia w tej kadencji samorządu. - W sumie pozyskaliśmy już ponad 538 mln złotych na projekty o wartości około 918 mln złotych. To pokazuje jak Radom jest aktywny. We wszystkich konkursach, w których możemy startować, składamy wnioski aplikacyjne i w dużej mierze te projekty są akceptowane – podkreśla wiceprezydent.

inf. radom.pl/umwm

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft