Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2019-04-18; 09:25:12 | Radomski
Subregion radomski w 15-leciu Mazowsza w Unii Europejskiej
W tym roku mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki środkom z europejskiego budżetu wiele zmieniło się również w subregionie radomskim. W sumie trafiły już do niego blisko 2 mld zł z UE.

Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie. Powstał także nowy subregion żyrardowski, w skład którego weszły powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski. Tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad kolejna perspektywą finansową.
– Ostatnich 15 lat to był bardzo dobry czas dla kraju i dla Mazowsza. Dzięki środkom z UE udało nam się zwodociągować i skanalizować wiele wsi, wybudować drogi, wyposażyć szpitale, stworzyć fantastyczne placówki kulturalne, a także przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Po piętnastu latach od wejścia Polski do UE fundusze wspólnotowe nadal są jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji na terenie całego kraju – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Trzeba pamiętać, że choć jako kraj wpłaciliśmy 51,8 mld euro składek, to otrzymaliśmy z UE w ramach różnych programów 159,4 mld euro. Wyraźnie jesteśmy na plusie. Poza tym członkostwo w UE to możliwość wpływania na ważne sprawy, kształtowania prawa. Na tym nie koniec. W Brukseli cały czas trwają prace nad nowym budżetem. Chcemy, aby Komisja Europejska oparła go na istniejącym od 1 stycznia 2018 r. podziale statystycznym, w ramach którego wyodrębnione zostały dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny.

- W ciągu tych 15 lat uczestnictwa naszego kraju w UE subregion radomski przeszedł ogromne zmiany. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do Radomia i siedmiu powiatów trafiły już blisko 2 mld zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.
– Ponad 2 tys. projektów, blisko 2 mld zł dofinansowania unijnego – to najlepiej obrazuje aktywność samorządów i przedsiębiorców z subregionu radomskiego w pozyskiwaniu środków unijnych. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu udało się zrobić tak wiele. Te liczby przekładają się bowiem przede wszystkim na rozwój naszego regionu, a nasi mieszkańcy zyskują nowe przestrzenie kulturalne czy lepszy dojazd do miejsca pracy. Zwiększa się komfort leczenia, podróżowania i wypoczynku – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Po kilku latach analiz, prac i starań 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone. To olbrzymi sukces Mazowsza. Od początku zeszłego roku Unia Europejska traktuje województwo mazowieckie nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale zauważa jego zróżnicowanie, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego. Również od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski.
– Przez 15 lat naszej obecności w Unii Europejskiej województwo mazowieckie zmieniło się diametralnie. Widać to również na ziemi radomskiej, nie tylko w miastach. Cieszę się, że milowy krok osiągnęły także nasze wsie, które zyskały m.in. ważną infrastrukturę – drogi, wodociągi i kanalizację. Mieszkańcy mogą korzystać też z dobrego zaplecza sportowego – boisk, hal sportowych czy siłowni zewnętrznych. Zmieniło się również nasze rolnictwo. Dzięki środkom unijnym oraz tym z budżetu Mazowsza dziś jesteśmy jednym z potentatów w produkcji żywności – podkreśla Leszek Przybytniak, radny województwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Warto podkreślić, że w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, wsparcie otrzymało już 408 projektów realizowanych na obszarze subregionu radomskiego. Kwota dofinansowania z UE wyniosła prawie 562 mln zł. Największe środki uzyskały do tej pory działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (ok. 94,8 mln zł), działalności badawczo-rozwojowej (78,9 mln zł) oraz ważnych społecznie – działań edukacyjnych (68 mln zł), zwłaszcza doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży.

Przedsiębiorcy z subregionu radomskiego wyróżniają się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków z UE. W ramach obecnej perspektywy podpisali już 207 umów na 142 mln zł dofinansowania. Najwięcej umów dotyczyło wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – w sumie 55,4 mln zł dotacji. Sektor biznesu chętnie sięga także po dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, edukację dzieci, młodzieży oraz doskonalenie zawodowe dorosłych, a także aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych.

Wśród największych projektów z subregionu radomskiego wspartych środkami unijnymi w ramach obecnej perspektywy wymienić można:
Ø Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego – 50 mln zł;
Ø Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy)– 40,8 mln zł;
Ø Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – 30 mln zł
Ø Rewitalizację nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1 – 19,5 mln zł;
Ø Centrum Prototypowania ITeE-PIB (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy) – 10,6 mln zł
Ø „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym” – 8,9 mln zł;

W obecnej perspektywie w ramach PROW 2014-2020 do beneficjentów z subregionu radomskiego trafiło już ponad 50,8 mln zł, z czego ponad 16,5 mln zł do powiatu radomskiego, ponad 12,5 mln zł – przysuskiego, ponad 7,3 – zwoleńskiego, ponad 6,1 mln zł – kozienickiego, ponad 3,5 mln zł – szydłowieckiego, ponad 2,6 mln zł – lipskiego oraz ponad 2 mln zł do białobrzeskiego. Podpisanych zostało 217 umów. Najwięcej, bo aż 214 dotyczyło wsparcia w ramach obszaru LEADER. 47 umów dotyczyło budowy bądź modernizacji dróg, 4 – gospodarki wodno-ściekowej, 3 – budowy targowisk, a 2 odnowy wsi.

W ramach RPO 2007-2013 do subregionu radomskiego trafił ponad 1 mld zł z UE, z czego ponad 320 mln zł pozyskali beneficjenci z Radomia. Zrealizowanych zostało w sumie 345 projektów.

Wśród największych zrealizowanych wymienić można:
Ø budowę obwodnicy południowej w Radomiu – ponad 101 mln zł;
Ø rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 24 mln zł;
Ø rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 – 43 mln zł;
Ø budowę Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem – 25,5 mln zł;
Ø budowę Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach – 22,8 mln zł;
Ø kompleksową gospodarkę wodno–ściekową Gminy Stromiec – 17,5 mln zł;
Ø uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica – 14,8 mln zł;
Ø zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu – 13,2 mln zł;
Ø rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Warce – 10,4 mln zł;
Ø „Zdarzyło się kiedyś nad wodą” - Trasa turystyczna w radomskim skansenie – 7,7 mln zł.

W latach 2007-2013 w ramach PROW zrealizowanych zostało ponad 960 projektów. Środki unijne na ten cel to ponad 247,8 mln zł. W ramach tego programu wybudowanych zostało 369 km sieci wodociągowych, 290 km sieci kanalizacyjnych, powstało 1075 kanalizacji zagrodowych, 11 oczyszczalni ścieków i 5 targowisk.

W latach 2004-2006 w subregionie radomskim zrealizowanych zostało ponad 60 projektów. Kwota unijnego wsparcia wyniosła ok. 75 mln zł. Wśród największych projektów wymienić można:
Ø uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów – 6,8 mln zł;
Ø przebudowę drogi powiatowej - ul. Starokrakowskiej i Krychnowickiej w Radomiu – III Etap – 4,4 mln zł;
Ø budowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Malenickiej 29 w Radomiu – 4,4 mln zł;
Ø budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Przysusze – 4,1 mln zł;
Ø budowę kanalizacji deszczowej i sieci dróg na osiedlu Polesie w Kozienicach – 3,5 mln zł;
Ø przebudowę ulicy Witosa w Radomiu – 3,7 mln zł;
Ø budowę urządzeń odwadniających i małej retencji - Komorów Osiedle i Komorów Wieś, Gmina Michałowice – 2,6 mln zł;
Ø przebudowę ulicy Świętokrzyskiej w Przysusze – 2 mln zł;
Ø zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii RSs w Radomiu – 1,7 mln zł.

Komunikat przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft