Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2019-04-20; 00:04:07 | Radom
Apel do mieszkańców Radomia w sprawie wycinki drzew
W związku z powtarzającymi się przypadkami drastycznego przycinania (w tym ogławiania) drzew Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje wszystkich właścicieli, zarządców, administratorów terenu oraz mieszkańców, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany do stosownej ustawy

Zgodnie ze zmianami, usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu)
stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości
3) zniszczenie drzewa lub krzewu (usunięcie ponad 50% gałęzi)
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (usunięcie 30-50% gałęzi)
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia
6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu

Za niewłaściwe prowadzoną pielęgnację koron drzew, czyli ogławianie (pozbawianie drzew koron), które niszczy drzewa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

Kara administracyjna jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości - informuje radomski magistrat.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft