Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2020-01-08; 14:39:13 | Radomski
Blisko 93 mln złotych na inwestycje w subregionie radomskim
Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego, radni uchwalili budżet na 2020 r.Na remonty i modernizacje dróg, szpitali i instytucji kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 93 mln zł.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie 592 mln zł. - Budżet na 2020 r. jest największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na programy wsparcia. Bardzo często bez naszych środków gminom czy powiatom nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów. My wspieramy te inicjatywy, które służą przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza - budowę placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych, ale także remonty świetlic, pracowni językowych czy komputerowych - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski dodaje: - Znaczna część zaplanowanych na przyszły rok wydatków to inwestycje. Stanowią one aż 30 proc. budżetu. Na remonty i modernizacje znajdujących się na terenie subregionu radomskiego dróg wojewódzkich, szpitali, instytucji kultury i oświaty przeznaczymy blisko 93 mln zł. Większość projektów to kontynuacja inwestycji, które są już w trakcie. Jak dodaje - W 2020 r. rozpoczynamy prace, na razie projektowe, związane z budową nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku, rozbudową Muzeum Gombrowicza we Wsoli czy budową nowego SOR-u w naszym szpitalu wojewódzkim. To bardzo ważne i potrzebne inwestycje.

Największe planowane na 2020 r. inwestycje w subregionie radomskim:

DROGI
- Jak co roku największa pula środków przeznaczana jest na transport oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich. W tym roku to blisko połowa tego, co przeznaczymy na inwestycje. Tylko na prace związane z modernizacją dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion radomski przeznaczymy ponad 50 mln zł - podsumował radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Wśród zaplanowanych na 2020 r. inwestycji znalazły się:
* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów-Szydłowiec (powiat szydłowiecki) - 12 mln zł (wartość całkowita zadania 84,5 mln zł)
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 w Milejowicach gmina Zakrzew (powiat radomski) - 7,6 mln zł;
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 od km 49+820 do km 51+812 w Rawicy, gmina Tczów (powiat zwoleński) - 7,1 mln zł;
* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 od km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło (powiat zwoleński) - 4 mln zł;
* budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 (powiaty lipski i radomski) - 3,3 mln zł;
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz z budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki (powiat kozienicki) - 3 mln zł;
* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w Magnuszewie (powiat kozienicki) - 1,3 mln zł.

Ponadto kontynuowana będzie przebudowa mostu w Garbatce-Letnisku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 691. Poza modernizacjami i budową nowych dróg 12,1 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty dróg wojewódzkich w subregionie radomskim. W sumie obejmą one 13 km dróg, w tym:
* remont ponad 1,7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 740 od km 19+275 do km 21+050 (Przytyk - Żerdź w powiecie radomskim) - 2,6 mln zł;
* remont ponad 2,1-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 738 od km 6+450 do km 8+620 (Bąkowiec przy stawach w powiecie kozienickim) - 2,6 mln zł;
* remont ponad 1,4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 691 od km 9+670 do km 11+100 (przejście przez Ponikwę w powiecie kozienickim) - 1,8 mln zł;
* remont ponad 1,7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754 od km 41+720 do km 43+500 (pomiędzy Solcem a Boiskami w powiecie lipskim) - 1,6 mln zł;
* remont ponad 1,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 727 od km 25+650 do km 26+900 (przed Borkowicami w powiecie przysuskim) - 1,5 mln zł;
* remont 1,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 od km 5+500 do km 6+700 (Prędocinek (gm. Iłża, pow. radomski) - 1,5 mln zł;
* remont półkilometrowego drogi wojewódzkiej nr 691 od km 9+170 do km 9+670 (przejście przez Ponikwę w powiecie kozienickim) - 500 tys. zł;

ZDROWIE
Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2020 r. samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 30 mln zł, w tym:
* zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 6,9 mln zł;
* przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 6,4 mln zł;
* utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 6,2 mln zł;
* modernizacja budynku szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 5 mln zł;
* modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu - 2,7 mln zł;
* wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - blisko 1,6 mln zł;
* wykonanie dokumentacji pod budowę nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 670 tys. zł;
* budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 480 tys. zł.

KULTURA
Na rozbudowę, modernizację i rozwój instytucji kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 9 mln zł. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to:
* modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 3,8 mln zł;
* budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli - 3,1 mln zł;
* modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) - 1,7 mln zł;
* wykonanie dokumentacji pod prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 225 tys. zł;

EDUKACJA
Na inwestycje instytucji oświaty w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą prawie 4 mln zł, w tym:
* kontynuacja budowy drogi dojazdowej i parkingu oraz sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - ponad 3 mln zł;
* budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko (opracowanie dokumentacji projektowej) - 800 tys. zł;

PROGRAMY WSPARCIA
W 2020 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 mln zł W porównaniu do roku ubiegłego, w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie - informuje Marta Milewska, rzecznik MUWM.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft