Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2020-01-20; 09:15:32 | Radom
Radom z szansą na udział w programie Rozwój Lokalny
Projekt „Polityka społeczna Radomia jako odpowiedź na współczesne wyzwania demograficzne” zakwalifikował się do II etapu naboru w ramach programu Rozwój Lokalny.

To program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Spośród 213 miast, które złożyły wstępne zarysy projektu, zostało wyłonionych 54 najlepszych. Radom uplasował się na 15 miejscu.

Od przedkładanych projektów Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z partnerami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu oczekuje realizacji zintegrowanej, długofalowej wizji rozwoju i funkcjonowania miasta, odpowiadającej na kluczowe problemy, nastawione na poprawę poziomu życia mieszkańców.

- Chcemy się skupić działaniach, które będą odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z koniecznością zatrzymania odpływu młodych oraz zwiększenia aktywności i zapewnienia opieki seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. W drugim etapie naboru zostaną opracowane szczegółowe dokument, w tym Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Będą one przedstawiały zakres prac inwestycyjnych i działań społecznych – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Budżet całego projektu ma wynosić od 3 do 10 milionów euro, z czego na działania inwestycyjne zostanie przeznaczone nie więcej niż 60 % środków.

Przy wsparciu ekspertów ze Związku Miast Polskich nad opracowaniem dokumentów pracować będzie Zespół powołany przez Prezydenta Miasta, w skład którego wchodzić będą pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek Gminy oraz lokalni liderzy (NGO). Efekty prac mają zostać złożone do 31 lipca br.

Ostatecznie zostanie wyłonionych 15 miast, które otrzymają dotację. Radomski projekt ma obejmować m.in. opracowanie i wdrożenie strategii polityki senioralnej uwzględniającej rozwój usług opiekuńczych, w tym opracowanie systemu zachęt do godzenia życia zawodowego z opieką nad osobami zależnymi, poprzez tworzenie miejsc opieki. Planowane jest m.in. stworzenie placówki, która będzie realizowała pełen wachlarz usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych uzupełniony o wsparcie psychologiczne i edukacyjne związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi,

W planach jest także wdrożenie kompleksowej polityki miasta na rzecz ludzi młodych uwzgledniającej zwiększenie atrakcyjności Radomia jako miejsca do życia i pracy, w tym także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Projekt będzie obejmował również takie zagadnienia jak: poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych i ograniczanie niskiej emisji, poprawa oferty edukacyjnej dla wszystkich grup społecznych, w tym m.in. powiązanie systemu edukacji z potrzebami rynku pracy oraz zwiększenie partycypacji społecznej i zaangażowania w wolontariat. Wyniki naboru do udziału w programie Rozwój Lokalny będą znane będą w IV kwartale 2020 roku - informuje radomski magistrat.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft