Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2020-05-21; 09:10:35 | Radom
Radni znów będą debatować w trybie zdalnym
W poniedziałek, 25 maja, o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym 38. sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Przebieg posiedzenia będzie transmitowany "na żywo" w internecie.

Porządek sesji:
1. Przyjęcie protokołów z XXXV., XXXVI. i XXXVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz sprawozdanie z działalności za rok 2019.
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S oraz o pracy Doraźnej Komisji ds. Budowy RCS.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020 – 2040 – druki nr: 284, 285, 283,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka” – druk nr 278,
3) nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska" w Radomiu – druk nr 280,
4) zmiany Uchwały nr XXXIV/300/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2021 – druk nr 281,
5) zmiany tekstu jednolitego Uchwały Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia – druk nr 279,
6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej – druk nr 286,
7) zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/263/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. – druk nr 287,
8) podjęcia zawieszonych czynności związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania – druk nr 288,
9) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2020 – druk nr 277,
10) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych – druk nr 282.
8. Informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat bieżącego stanu finansów miasta.
9. Informacja z procesu realizacji programu LIFE oraz prezentacja usług firmy ACS Poland Sp. z o.o. z zakresu biotechnologii środowiskowej.
10. Informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat:
- remontu parkingu przy ul. Kelles – Krauza,
- rozbudowy ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach.
11. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
13. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok”,
2) sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019 za 2019r.
3) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok,
4) sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją,
5) sprawozdanie z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023. Okres sprawozdawczy: 2019r.,
6) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2019 rok,7) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” za 2019 rok,
8) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodzina Plus” w 2019r.
9) sprawozdanie z realizacji programu „Radomska Karta Seniora” w 2019r.

Poleć artykuł swoim znajomymJeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft