Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2020-06-05; 19:59:03 | Radom
Radpec inwestuje w ekologię. Umowa z BGK podpisana
Do końca 2022 roku Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zmniejszy emisję zanieczyszczeń. Spełni tym samym nowe unijne wymagania. Inwestycję sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln PLN została podpisana.

RADPEC przeznaczy pieniądze na realizację projektu obejmującego modernizację istniejących kotłów w Ciepłowniach Północ i Południe. Planowane nakłady na inwestycję to ok. 168 mln PLN, z czego 150 mln PLN będzie pochodziło z kredytu bankowego, a ok. 18 mln PLN to wkład własny. Okres kredytowania wynosi 20 lat.

- To bardzo ważny moment. Podpisanie umowy z BGK otwiera drogę do rozpoczęcia inwestycji, która jest niezbędna. Spółka „RADPEC” produkująca ciepło dla mieszkańców Radomia może bowiem funkcjonować w obecnym stanie technicznym tylko do końca 2022r. Później musi już posiadać nowe, bardziej skuteczne instalacje wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Niezmiernie istotny jest fakt, że cały ten proces będziemy mogli przeprowadzić bez zmiany struktury własnościowej Radpecu. To gwarancja stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian. Jednocześnie bardzo się cieszę, że do tego ważnego projektu pozyskaliśmy tak znamienitego, sprawdzonego partnera, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jestem przekonany, że w 2022 roku wspólnie będziemy świętować zakończenie inwestycji - mówi prezydent Radosław Witkowski.

- Sprawy samorządów są nam szczególnie bliskie. Od lat poprawiamy jakość życia Polaków w każdym regionie kraju. Finansując takie inwestycje wpływamy na realizację zadań publicznych związanych z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia, budową obiektów sportowych, użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji, gospodarką odpadami, transportem, czy ciepłownictwem – tak jak w tym przypadku. Bardzo cieszymy się, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie radomianie zyskali gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji systemu ciepłowniczego na kolejne lata - powiedział wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon.

Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki planowanej przez „RADPEC” inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2 – siedmiokrotnie, NOx – dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za przekroczenie - od 1 stycznia 2023 - dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższonych o 500% opłat za brak pozwolenia. Niedostosowanie do przepisów może bowiem, zgodnie z prawem, skutkować cofnięciem pozwoleń zintegrowanych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do Marszałka Województwa.

Realizacja projektu to także działanie zgodne z uchwałą antysmogową i programem ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz planem gospodarki niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Ministrów. - „RADPEC” S.A. zawsze skutecznie reagował na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń powietrza jest obecnie znacznie poniżej aktualnie obowiązujących norm. Ostatnie inwestycje ograniczyły ilość wytwarzanego pyłu do poziomu niższego o prawie 70% od pułapu ustalonego przepisami. W tej chwili nasza spółka stoi przed największym w historii wyzwaniem dalszej redukcji emisji gazów i pyłów do jeszcze niższych poziomów niż obecnie – podkreśla Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A. Dostosowanie do unijnych wymagań musi nastąpić do 31 grudnia 2022 roku. Dotyczy to obniżenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń: SO2 z 1500 do 200 mg/Nm3; NOx z 400 do 180 mg/Nm3 oraz pyłu z 400 do 14 mg/Nm3.

Do tej pory spółka RADPEC opracowała model finansowy przedsięwzięcia, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dostosowania kotłów do wymagań prawnych. Ponadto wykonano badanie sprawności wytwarzania ciepła kotłów WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ”. W drodze przetargu wyłoniono Inżyniera Umowy oraz rozpisano postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy, z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. To będzie oznaczało rozpoczęcie blisko 2,5-letniego okresu realizacji inwestycji.

źródło: UMRadom
Poleć artykuł swoim znajomymJeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft